Styrelsen

Det här gör vi

Styrelsens arbete handlar om att utveckla föreningen.

Medlemmar i Styrelsen

Jonas Wells

Ordförande

Sonja kvarnström

Kassör

Christer Andersson

Sekreterare

Niklas Andersson

Ledamot

Wolfgang Streith

Ledamot

Henrik Väyrynen

Ledamot

Vill du vara med och hjälpa oss i styrelsen?

Adress

Box 10

775 07 KRYLBO

E-post
Telefon